Posuvné vjezdové brány


Vyrábíme jak brány nesené na kolečku vedeném drahou, která je kotvena do betonového podkladu vjezdu, nebo v samonosné konstrukci, která je nesená na ložiskových vozících. Samonosná brána se pohybuje 5–8 cm nad dlažbou světlého prostoru vjezdu a zaručuje tak správnou funkci i v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Brána po otevření nezužuje šířku průjezdu. Brány jsou vybaveny pohonem a ovládáním umístěným do sloupku. Tím je zajištěna ochrana veškerých ovládacích prvků a elektropohonu před přístupem nepovolaných osob. Bezpečnost je zajištěna zátěžovým vypínačem a lampou signalizující pohyb brány.